Du är värd det bästa! 

 Det är nu som du har möjlighet att påverka resten av ditt liv! 

Svåra konsten att vara tydlig inför sig själv.

Utöva din personliga rättighet att på ett obesvärat sätt uttrycka dina tankar och känslor utan onödig ångest och skuld! 

Eftersom kvinnor har uppfostrats till att se det som sin främsta plikt att ta hand om andra, har de ofta lärt sig att bortse från sina egna behov.

Vi tar även ansvar för andras känslor och tror att vi är orsaken till dem. Vi tror att vi hela tiden måste anstränga oss för att andra ska vara glada och belåtna.

Detta kan lätt leda till att vi ser just de människor som står oss närmast som en börda.

Så för att behålla sunda relationer omkring oss behöver vi befria oss för känslomässig slaveri och sluta förneka våra egna behov.

Steg 1: Vad känner jag? Vad behöver jag?

Steg 2: Vad tror jag att den andre känner och behöver?

Aktuellt idag!

Coaching 30 min 

Ta chansen och testa coaching 30 min kostnadsfritt. Boka din tid redan idag! 

Du är inte produkt av ditt förflutna utan orsak till din framtid. När du arbetar aktivt med din självbild och måldbild med hjälp av en coach så har du alla möjligheter till glädje och lycka.

Meditation

Använd dina friskvårdspengar och boka dig på kursen Meditation som stresshantering!

Meditation minskar utsöndringen av stresshormoner kortisol och adrenalin. Detta i sin tur ger bättre sömn och mer livsglädje. Kostnad 399kr för 25 meditationer. Boka dig redan idag! 

Mental träning 

Hitta dina mentala superkrafter! Du får olika verktyg för att skapa ditt supermind! Du bryter ner de gamla vanor och bygger upp bättre vanor genom att träna ditt mindset. På samma sätt som du tränar kroppen på gymmet behöver du träna dina mentala muskler varje dag.